powrót do strony głównej

Grono Pedagogiczne

Wojciech Iwasieczko – dyrektor szkoły
Alicja Prus
– zastępca dyrektora szkoły


Beata Bacher - nauczyciel wspomagający
Genowefa Bezłada - nauczyciel nauczania zintegrowanego
Marzena Bochniewicz- nauczyciel nauczania zintegrowanego
Anetta Boro- nauczyciel wspomagający
Beata Cebula – nauczyciel języka polskiego
Beata Cierpich – nauczyciel wspomagający
Dorota Chodak – Domka - nauczyciel nauczania zintegrowanego
Bożena Czerwiec – nauczyciel języka angielskiego
Tomasz Dąbrowski - nauczyciel wychowania fizycznego
Maciej Deszcz – nauczyciel historii, wychowania fizycznego
Anna Duszkiewicz - nauczyciel przyrody
Renata Dzięglewicz – Stefan - nauczyciel języka polskiego
Małgorzata Galik - wychowawca świetlicy szkolnej
Krystyna Gałat - nauczyciel religii
Katarzyna Gawle – nauczyciel wspomagający
Ewa Gągała - nauczyciel wspomagający
Dariusz Grabowski – nauczyciel plastyki, techniki, informatyki
Piotr Hołubowski – nauczyciel wychowania fizycznego
Alicja Jarosz - bibliotekarz
Aneta Josypów - nauczyciel nauczania zintegrowanego
Michał Jodłowski – nauczyciel języka angielskiego
Zofia Kiszka - nauczyciel matematyki
Paweł Konieczny - nauczyciel wychowania fizycznego
Renata Litwicka – wychowawca świetlicy szkolnej
Lidia Lula – nauczyciel języka niemieckiego
Jolanta Malec - nauczyciel nauczania zintegrowanego
Urszula Malska – nauczyciel języka angielskiego
Małgorzata Mazur – Szczerbik - nauczyciel nauczania zintegrowanego
Iwona Miśkiewicz - nauczyciel nauczania zintegrowanego
Aneta Nosal - wychowawca świetlicy szkolnej
Barbara Opozda - wychowawca świetlicy szkolnej
Małgorzata Olech - logopeda
Marzena Orlik - nauczyciel nauczania zintegrowanego
Ewelina Pijet – Grzyb – pedagog szkolny
s.Alicja Pakuła - nauczyciel religii
Beata Pisarczyk - nauczyciel muzyki
Renata Rachwał - nauczyciel nauczania zintegrowanego
Elżbieta Skupnik - nauczyciel wspomagający
Alicja Sobas - nauczyciel wspomagający
Anna Sroka - nauczyciel wspomagający
Grzegorz Stanoch - nauczyciel muzyki
Marta Strzałka - nauczyciel nauczania zintegrowanego
Teresa Szeliga - nauczyciel wspomagający
Małgorzata Szeptycka - nauczyciel przyrody
Ewa Wałęga - nauczyciel wspomagający
Jolanta Wanat – nauczyciel języka polskiego
Ewa Wodzień - wychowawca świetlicy szkolnej
Agnieszka Wróblewska - nauczyciel nauczania zintegrowanego
s.Beata Waszkielewicz - nauczyciel religii
Iwona Zaborowska - nauczyciel wspomagający
Dorota Zając – Gil - nauczyciel matematyki
Ks.Piotr Zając - nauczyciel relig
ii

 

                                        

powrót do strony głównej